Vi transformerar.

Transformera är ett feministiskt och samhällsförändrande konsultbolag med 20 års erfarenhet och över 400 utförda processer. Vi är transformativa konsulter med ett stort nätverk av konsulter som vi samarbetar med. Vi tar oss an alla uppdrag med kärlek och en stor dos energi och vi räds inte det svåra. Vi transformerar!

Vår övertygelse.

Vår vision är en jämlik och hållbar värld där alla bidrar till samhällsutvecklingen. Vi vet att företag och organisationer som axlar större samhällsansvar, har en inkluderande organisationskultur och lever som de lär är mer relevanta, modiga och framgångsrika. För att uppnå det behöver vi ständigt transformeras!

Josephine Bladh
Josephine BladhVD, grundare och transformativ konsult
Josephine är en av våra transformativa konsulter och vår mest erfarna interimschef. Josephine är VD och grundade Transformera 2015. Josephine har 20 års erfarenhet av ledarskap inom civilsamhället som chef och styrelseproffs. Hon började processleda som femtonåring och driver idag sitt framgångsrika konsultbolag där hon pushar våra uppdragsgivare till modiga och bestående transformationer. Hennes expertisområden är strategi, normkritik och ledarskap.
Paulina Nybratt Sandin
Paulina Nybratt SandinTransformativ konsult
Paulina är en av våra transformativa konsulter och interimschefer. Med 15 års erfarenhet av ledarskap inom civilsamhället både nationellt och internationellt är hennes styrka att motivera och engagera till transformation. Med akademisk bakgrund inom globala utvecklingsstudier och socialantropologi sätter Paulina människor i centrum och skapar innovativa och framåtblickande processer. Hennes expertisområde är intersektionell analys, processledning och konceptutveckling.

Vi har även ett stort nätverk av konsulter som vi samarbetar med.

0
KUNDER
0
UPPDRAG
0
TIMMAR FÖRÄNDRINGSARBETE

Vår historia.

GRUNDARE JOSEPHINE BLADH BERÄTTAR

Jag hade fått nog av företag och organisationer som duckade för sitt samhällsansvar eller pratade om värderingar och inkludering men som inte levde som de lärde. Jag hade fått nog av att vi alla har erfarenhet av en dålig chef eller styrelser som inte är visionära. Jag hade fått nog av övertron på omorganiseringar och toppstyrda förändringsprocesser. Jag hade fått nog av konsulter som blev oumbärliga för uppdragsgivaren eller inte bidrog till bestående förändringar. Därför grundade jag en personlig, feministisk och samhällsförändrande konsultbyrå!

Jag vill förändra världen. Jag drivs av att transformera företag och organisationer djupgående så att ni sätter ord på och axlar ett större samhällsansvar, har en inkluderande organisationskultur, lever som ni lär och når de resultat ni önskar. Min övertygelse är att företag och organisationer som gör detta är de som kommer forma vår jämlika och hållbara framtid. Låt oss transformera!

Kontakta oss för en offert! hej@transformera.se