Vi konceptutvecklar er idé.

Vi konceptutvecklar projekt, utbildningar, metoder eller er som företag eller organisation. Vi förstår er organisation och hjälper er att identifiera ett behov att fylla eller att positionera er. Vi sätter oss snabbt in i ert företag eller er organisation, gör en nulägesanalys och omvärldsbevakar för att förstå era behov och er idé. Vi tar fram en tydlig processplan tillsammans med er för att sätta ramarna och för att ni ska nå önskad effekt. Vi utvecklar sedan er idé till ett helhetskoncept som ligger rätt i tiden.

För att förankra idén hos målgruppen testar vi alltid innehållet genom referensgrupper, rundabordssamtal eller enkäter. Vi använder oss av interaktiva och kreativa metoder för att skapa ett innovativt klimat där vi tillsammans tar fram nytänkande koncept som överraskar. Vi fungerar som taktpinne, drivkraft och bollplank under hela processen. Ni får ett färdigutvecklat koncept som ni själva kan driva vidare på egen hand.

Exempel: Vi hjälpte Vision att konceptutveckla, lansera och genomföra Digi5, sveriges första utbildning i feministisk digitalisering. Utbildningen var den första i sitt slag, och tog sig an ett outforskat område. Vi omvärldsbevakade, genomförde referensgrupper och samarbetade med andra aktörer och tog sedan fram ett unikt utbildningskoncept.

Tillsammans med deltagarna skapade vi en deklaration för feministisk digitalisering och ett alumninätverk för fortsatt avtryck inom Vision. Resultatet blev en omtyckt och omtalad digital utbildning, samt en parallell utvecklingsprocess inom Vision för att arbeta vidare med och som fackförbund positioneras sig inom feministisk digitalisering.

NÅGRA AV VÅRA NÖJDA KUNDER KONCEPTUTVECKLING

LSU Logo
Makttrampolinen Logo
Makten är din logo
MSC Logo
Logo Vision
Logo Studieförbundet Vuxenskolan

UPPDRAGSGIVARE BERÄTTAR

Metodutveckling inom hållbart engagemang och organisering, LSU

Vi letade efter en processledare med en stor mängd mod att ta sig an en stor normförändrande process som inte rörde en organisation utan i stort sätt hela det unga civilsamhället. Vi behövde därför någon som hade en bred kunskap om det unga civilsamhällets särart och förutsättningar, men som också med säkerhet kunde stå för individuellt processtöd. Vi fick detta och så mycket mer. Josephine Bladh gav oss den trygghet vi behövde och tillförde innovationskraft till projektet.

Tomas Hultman, Projektledare HEL
Konceptutveckling, Makten är din – Valambassadörsutbildning

Josephine har en särskild förmåga att “peppa” och engagera, samtidigt som hon har stenkoll på läget. Den förmågan genomsyrar arbetet såväl inför, under och efter genomförda utbildningar. Hon kunde på ett enkelt sätt förstå och anpassa sig till den kampanj vi drev.

Alexandra Urisman Otto, projektledare
Konceptutveckling, Makttrampolinen

Josephine är driven och inspirerande att arbeta tillsammans med. Hon tar sitt arbete på stort allvar och är duktig på att förankra och lyssna in. En ödmjuk och mycket kompetent person som jag varmt rekommenderar.

Linnéa Engström , Europaparlamentariker