Moderering för alla tillfällen.

Vi har lång erfarenhet av att moderera samtal, konferenser och jubileum. Vi har ett helhetsperspektiv på samtalet utifrån ert syfte och er värdegrund. Vi hjälper er att hitta en tonalitet utifrån er målgrupp och ett huvudbudskap för samtalet. Vi kan samtalsmetodik och har ett inkluderande språkbruk som bygger på normkritik och en intersektionell analys.

Vi ställer genomtänkta frågeställningar som berör och engagerar er målgrupp. Vi ger deltagarna förutsättningar och metoder för att känna sig trygga och vara delaktiga. Med en stor dos energi och ett personligt men professionell tilltal lyfter vi ert samtal eller konferens och ser till att ni når ert syfte och önskade effekt.

Exempel: Vi modererade Rädda Barnens verksamhetskonferens när organisationen fyllde 100 år och hjälpte dem att bygga konferensen från början till slut. Vi utmanade Rädda Barnen att använda nya metoder för fler perspektiv på sin 100-åriga historia.

Vi bidrog med engagemang och struktur. Vi hjälpte till att skapa en bred representation bland dem som talade på konferensen. Vi använde inkluderande samtalsmetoder för att få talare och deltagare att känna sig trygga och inspirerade.

NÅGRA AV VÅRA NÖJDA KUNDER MODERERING

Rädda Barnen/Save the Children Logo
Nordiska ministerrådet Logo
Bygdegårdarnas Riksförbund Logo

UPPDRAGSGIVARE BERÄTTAR

Rädda Barnens 100-årsjubileum

Vi behövde en moderator med både bredd och djup till verksamhetskonferensen 2019 när Rädda Barnen fyllde 100 år. När vi började fråga runt i olika sammanhang efter bra personer var det många som nämnde att Josephine Bladh skulle passa bra för uppdraget.. Josephine är en person som har bred erfarenhet och många strängar på sin lyra. Hon är engagerad, strukturerad, personlig och mångfacetterad. Dessutom har hon ett fantastiskt nätverk och har alltid tips och råd på såväl metoder som bra personer. Josephine var en viktig bidragande faktor till den positiva helhetsupplevelsen av konferese. Vi var otroligt nöjda med henne, ett sånt proffs!

Ulrika Sundler Lycke, handläggare medlemsstöd
Bygdegårdarnas Landsbygdskonferens

Josephine tog sig an uppdraget med nyfikenhet och trygghet, det fanns en röd tråd genom hela evenamnget. Hon är professionell, varm och personlig i sitt sätt att leda event och processer. Vi var väldigt glada och nöjda med konferensen. Josephine lyckades sätta den bild vi ville få fram genom att guida åhörarna och deltagarna genom dagen och dela med sig av sig själv.

Karin Fälldin, förbundschef
RFSU:s digitala kongress

Josephines förmåga att utmana, konceptualisera, tänka helhet och ta ägarskap gjorde vår digitala kongress till bästa möjliga. Josephine har en fantastisk förmåga att ha den stenkoll på detaljer, tillsammans med ett strategiskt tänk om vad resultatet ska bli. Utöver att vara programledare i studion var hennes tänk om programutformning, dramaturgi och bredd i frågor och deltagare ovärderlig för resultatet. En deltagare skrev i kongressutvärderingen ”Konferenciern Josephine var otrolig och en riktig stämningshöjare. Så skicklig!”

Karin Olsson, framtidsvägledare