Vi hjälper er med verksamhetsutveckling.

Vi förstår era behov och utmaningar och vi hjälper er att utveckla er verksamhet eller skapa ett nytt verksamhetsområde. Vi gör först en nulägesanalys och en omvärldsbevakning för att förstå er organisation, trender, forskning och andra aktörer som kan påverka er verksamhet. Vi gör också en noggrann invärldsanalys för att ta tillvara på tidigare erfarenheter, goda exempel, era styrkor samt för att välja viktiga perspektiv för den nya verksamhetsdelen.

Vi skapar en utmanande och inkluderande process som möjliggör för er att våga drömma, tänka större och se utanför era invanda mönster. Vi ser till att förankra den nya verksamhetsdelen i organisationen, och ger er de bästa förutsättningarna för att ni ska kunna starta upp en ny verksamhet som kan möta dagens och morgondagens utmaningar och på egen hand driva den vidare.

Exempel: Vi hjälpte kvinno- och tjejjouren Somaya att utforma en idé som de haft under en längre tid till ett nytt verksamhetsområde – ett öppet kompetenscentrum för personer i hederskontext. Utifrån en omvärldsanalys, en analys av målgruppens behov och av vad andra liknande verksamheter redan gör så kunde vi ta fram ett nytt verksamhetsområde.

Vi utformade något innovativt och nyskapande tillsammans med Somaya – ett nytt center för personer att få kompetensen de behöver för att leva ett självständigt liv utan våld och förtryck. Vi gav stöd i vägval och utmanade Somaya att våga tänka nytt och öppna nya dörrar. Processen resulterade i att Somaya kunde realisera sin idé och har ett helt nytt verksamhetsområde idag.

NÅGRA AV VÅRA NÖJDA KUNDER VERKSAMHETSUTVECKLING

Somaya Kvinno- och Tjejjour Logo
Flickaplattformen Logo
Göteborg Stad Logo
Maktsalongen Logo

UPPDRAGSGIVARE BERÄTTAR

Utveckling av nytt verksamhetsområde, Somaya

Vi tog in Paulina som konsult för att stötta oss i konceptutvecklingen av ett nytt projekt där uppdraget bestod i att att göra en omvärldsanalys, leda en workshop med anställda och styrelse och sedan sammanställa detta i en projektplan. Hela uppdraget genomsyrades av högt engagemang, kompetens och professionalitet där hon snabbt satte sig in i våra frågeställningar, fångade upp våra behov och sammanställde detta i en gedigen projektplan. Något som har sparat oss både tid och resurser. Jag rekommenderar henne starkt.

Zenobia Rizvi, verksamhetschef
Paketering av Flickaplattformens idé, kärnverksamhet och principer

Med tydligt fokus på vårt mål ledde Josephine oss på ett kreativt och engagerande sätt genom hela processen. Hon är en stjärna på att få med sig alla i rummet och säkerställa att alla röster runt bordet hörs och får ta plats.

Malin Flemström, styrelseledamot Flickaplattformen och VD Hungerprojektet