Vad är transformation?

En transformation är en omfattande förändringsprocess som får en djupgående påverkan på er verksamhet, kultur, effekt, måluppfyllelse och samhällsnytta där ni kommer se på er själva och omvärlden på ett annorlunda sätt. En transformation omvandlar er till en bättre version av er själva så att ni medvetet kan utvecklas i en rörlig omvärld. Alla transformationer är förändring, men all förändring är inte transformation.

Transformation är en process där alla bidrar och är delaktiga, endast då blir den bestående. Transformation sker när ni vågar befinna er i det komplexa och svåra, även om ni stöter på motstånd, och när ni anammar det transformativa ledarskapet. En transformation består av flera beståndsdelar såsom medvetandegörandet av en organisations grundidé och värderingar, ständig omvärldsbevakning, ett reellt målgruppsperspektiv, en innovativ och inkluderande organisationskultur och diversifierade team.

Transformativa företag och organisationer förhåller sig medvetet till en snabbrörlig omvärld och uppfyller varje dag sitt varför, vad och hur. De är relevanta och lever som de lär men är också mer framgångsrika när det kommer till att nå resultat och målsättningar.

Transformativa företag är attraktiva arbetsgivare, har nöjdare medarbetare som är innovativa, effektiva och når mer av sin potential. De tillför samhällsnytta och skapar mervärde för sina målgrupper.

Vi leder transformationer som blir bestående förändringar och ger er verktygen att fortsätta er transformativa resa på egen hand.

Vår metod.

Interaktivitet.

Vi varierar energifyllda metoder som möjliggör att alla bidrar och samskapar. Tillsammans vet och kan vi mest och bäst.

Normkritik.

Vi har en feministisk analys och synliggör normer som exkluderar för att jämna ut makt. Vi vill vara en ögonöppnande kraft.

Värdebaserat.

Vi utgår från ert varför och er värdegrund. Vi hjälper er att leva som ni lär och pushar er att vara modiga inför svåra vägval.

Stor dos energi.

Vi ger en injektion av energi och motivation så att vi kommer längre tillsammans.

Vad är en transformativ konsult?

En transformativ konsult har stor kompetens om förändringsprocesser och leder processer som skapar både förändring och engagemang. En transformativ konsult räds inte det svåra, utan står stadigt när det stormar och finns för uppdragsgivaren under hela processen. En transformativ konsult gör avtryck på kunden och omvärlden. Ständig omvärldsbevakning och trendspaning med örat mot marken är viktigt för en transformativ konsult. Vi jobbar hårt och har mycket kärlek för uppdragen vi tar oss an. För oss är det viktigt att den transformativa konsulten lever som hen lär. Därför ser vi till att vi lever efter våra egna värderingar och väljer uppdrag med omsorg. Vi pushar oss själva och kunden att våga befinna sig i svåra situationer eftersom det är då som transformationen kan ske.

Efter nästan 20 år som ledare eller chef i civilsamhället har vi genomfört över 400 processer och arbetat med över 90 organisationer. Vi vet hur man leder företag, organisationer och människor i förändring. Vårt arbetssätt och vår metod är unik. Vi har testat vår metod, utvecklat den, gjort om och testat igen. Vi vet att den är beprövad, framgångsrik och fungerar.

Kontakta oss för en offert! hej@transformera.se