Vad är transformation?

Vår unika, beprövade metodik är normkritisk, interaktiv, baserad på värderingar, med en stor dos energi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Interaktivitet.

Vi varierar metoder som möjliggör att alla kan och vill bidra, då vi tillsammans vet och kan mest och bäst.

Normkritik.

Vi synliggör och kritiserar oskrivna regler med syftet att i förlängningen jämna ut makt.

Värderingar.

Vi hjälper er att känna till era värderingar/värden, leda efter dem, ta ansvar för, agera och leva efter dem.

Stor dos energi.

Vi ger er en injektion av energi och inspiration, för då kommer vi längre.

Transformativa konsulter som skapar förändring.

Efter nästan 20 år som ledare och chef i civilsamhället vet vi hur vi leder förändringar i linje med organisationens, och ens egna, värderingar. Vi har genomfört över 400 processer och arbetat med över 80 organisationer. Vi har testat vår metod, utvecklat den, gjort om och testat igen. Vårt sätt och vår metodik är unik. Det är framgångsrikt. Det är beprövat.

Vi leder processer som skapa engagemang och förändring. Varje process är unik och alla ska bidra till den för endast då blir den bestående. Men gruppen ska inte skapa möjligheter, det gör den transformativa konsulten.

LÄS MER OM VÅRA TIDIGARE UPPDRAG

Kontakta oss för en offert! bam@josephinebladh.se

BOKA