Vi leder er genom strategiarbetet.

Vi har lång erfarenhet av att genomföra framgångsrika strategiprocesser för organisationer och företag. Vi skräddarsyr en strategiprocess för er som är inkluderande, interaktiv och utmanande och vi hjälper er att omvandla era mål och drömmar till en konkret strategi. Vi gör alltid en nulägesanalys och en gedigen omvärldsbevakning för att processen ska bli så bra som möjligt. Vi genomför rundabordssamtal, enkäter eller fokusgrupper med målgruppen eller viktiga externa samverkanspartners.

Vi genomför interaktiva workshops med utvalda målgrupper utifrån nuläge till önskat läge via strategiska vägval. Vi presenterar sedan en skräddarsydd disposition för er strategi som kan vara vägledande inom hela organisationen, flera år framåt. Vi utmanar er att vara modiga och vi finns med er längs hela strategiprocessen. Som extern part har vi ett utifrånperspektiv som hjälper att tänka större och våga ta er utanför er comfort zone. Vi leder processen så att ni kan fokusera på innehållet i er framtida strategi.

Exempel: Vi hjälpte Tjejjouren Väst att ta fram en treårig strategi, som var organisationens första. Processen gav strategisk höjd till hela organisationen, och hjälpte dem att sätta ord på sin vision, mission och sina långsiktiga mål med indikatorer på hur dessa skulle nås.

Processen bestod av en invärlds- och omvärldsanalys, rundabordsamtal med externa samverkanspartners, interaktiva workshops och analys av tidigare styrdokument. Tjejjouren Västs fick en lättillgänglig strategi som även förändrade deras struktur på ettåriga verksamhetsplaner.

NÅGRA AV VÅRA NÖJDA KUNDER STRATEGIARBETE

Logo KFUM
Tjejjouren Väst Logo

UPPDRAGSGIVARE BERÄTTAR

Samordning och ledning, KFUM Sveriges What We Want-process

Josephines enorma professionalitet och erfarenhet var den enskilt viktigaste anledningen till att strategiarbetet höll en så hög kvalitet och träffade så rätt. Hon har en intuitiv strategisk kapacitet att se vad som krävs/behövs i stunden och på sikt, en bred verktygslåda av metoder/verktyg att använda och en pedagogisk förmåga att tydliggöra skapa förståelse för processer och sammanhang. Processen hade heller inte blivit så bra utan Josephines starka personlighet. Glädjen och entusiasmen är jag övertygad om minskade det förändringsmotstånd som alltid kommer med nya förslag och utvecklingsarbete. Hon skapade ett starkt och brett engagemang i flera delar av organisationen i frågorna och var prestigelös och tydlig!

Karin Olsson, generalsekreterare
Samordning och ledning av strategiarbete, Tjejjouren Väst

Föreningen har antagit sin första treårsstrategi, uppdaterat vår vision och fastställt vår mission. Den kommer vara vår vägvisare när vi söker medel och utvecklar verksamheten för att kunna stötta, stärka och lyfta rösterna för alla i Västra Götalandsregionen som identifierar sig som tjejer eller ung kvinna. Med sin kraftfulla energi tog Josephine oss med storm. Hon inspirerade oss till och lärde oss att våga tänka långsiktigt vilket är ett ovant tankesätt för en ideell förening som alltid levt från år till år. Det har varit ett givande, utmanande och ett roligt arbete som inte hade varit möjligt utan fantastiska Bladh Transformera AB!

Cassandra Larsson, ordförande