Då vi genomfört mer än 400 processer så har vi flera upplägg och koncept. De flesta handlar om styrelsearbete, engagemang, stress, strategiarbete, värderingar, verksamhetsplanering. Dock skräddarsyr vi alla uppdrag utifrån er, era önskemål och behov samt gruppen/personen vi möter.