Vid större uppdrag som är längre än en helg så tar vi ett timpris. Priset beror på omfattning och uppdragets komplexitet men också vem uppdragsgivaren är. Vi har en solidarisk prissättning så timpriset varierar från allt mellan 650-2000 kr/timmen.