Boktips om civilsamhällets roll

27 januari 2021 15:06

Bild på framsidan och ryggen på boken Dags att bry sig.

Nyligen släpptes boken Dags att bry sig – så kan civilsamhället och den idéburna sektorn lyfta Sverige. Boken utmanar synen på civilsamhällets roll i Sverige idag och frågar sig hur civilsamhället och den idéburna sektorn kan växa och verka på samma villkor som näringslivet och den offentliga sektorn.

Vi vet att det inom civilsamhället bubblar av idéer, kunskap, innovation och vilja att lösa problem och skapa en bättre värld. Därför tycker vi att det är bra och viktigt att diskussionen om civilsamhällets roll i samhället tas på allvar.

Vi klickar hem boken direkt – gör du?

Läs mer här.