Det transformativa ledarskapet lyfter teamet!

15 oktober 2021 14:26

Det transformativa ledarskapet har tagit position som världens mest effektiva ledarskapsmodell. Modellen uppkom redan på 70 talet men är lika relevant idag. Att stimulerar delaktighet och kreativitet för att lyfta engagemang är fokus för det transformativa ledarskapet. Transformativa ledare drivs av personlig omtanke, och vågar utmana både individer och sin organisation/företag att vara relevanta och nå sin fulla potential.  

Fyra fokusområden för det transformativa ledarskapet:  

  • Autentiskt ledarskap 

Den transformativa ledaren agerar som förebild, handlar efter sina värderingar och utmanar individer att leva som en lär. 

  • Inspirerande motivation 

Den transformativa ledaren inspirerar med sin karisma, förmedlar en tydlig vision och lockande bild av framtiden. Ledaren skapa en känsla av sammanhang där det finns ett tydligt syfte och mål för att få med gruppen.  

  1. Intellektuell stimulans 

Transformativa ledare uppmuntrar innovation och värdesätter kreativitet och självständighet i sitt team. Utan att döma utmanar den transformativa ledaren normer och inspirerar till att få gruppen att tänka utanför boxen och vara kreativ i problemlösning. 

  1. Individuell omtanke 

Den transformativa ledaren har ett genuint intresse för medarbetare, vad de vill åstadkomma och vart de är på väg i sin karriär. Ledaren tar tillvara på varje individs unika drivkrafter och behov för att de ska komma till sin rätta.  

Det transformativa ledarskapet får oss att förstå vårt varför, sätta ord på värderingar och förstå vår omvärld för att skapa samhällsnytta. 

Är ni i behov av en transformativ ledare? Boka oss!