Rapporten Ung Agenda lanseras

14 januari 2021 16:47

Vi är stolta att kunna presentera rapporten åt UNG AGENDA – en granskning av ungas inkludering i arbetet med Agenda 2030, som vår konsult Paulina Nybratt Sandin skrivit åt LSU.

Rapporten är full av spännande läsning om Sveriges arbete med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Nu är det knappa tio år kvar och det finns mycket kvar att göra. Ungas deltagande är avgörande för Agendans framgång. Paulina har granskat Sveriges arbete med Agenda 2030 och rapporten innehåller krav som behöver införlivas för att Sverige ska kunna leva upp till målen och hålla det vi lovat.

Läs rapporten i sin helhet här.