Vi skapar historia med Vision!

25 februari 2021 17:33

Vi är så stolta och glada över att vi tillsammans med fackförbundet Vision skapar historia – och lanserar Sveriges första spetsutbildning i feministisk digitalisering, Digi5!

Digitaliseringens roll inom offentlig sektor blir allt viktigare. Det finns en kunskapslucka i hur det digitala landskapet påverkar arbetsmarknaden utifrån ett feministiskt perspektiv. I detta viktiga arbete är utbildningen ett första steg på vägen.

Utbildningen riktar sig till studenter och framtida ledare och består av tre digitala interaktiva helgträffar som vi på Transformera håller i tillsammans med Vision. Till varje träff bjuds en rad föreläsare och inspirerande ledare och digitala entreprenörer. Den första träffen går av stapeln 26-28 februari.

Läs mer om feministisk digitalisering och utbildningen Digi5 här.